BLOEMENDAAL - Burgemeester Elbert Roest heeft op dinsdag 26 april om 10.00 uur tijdens de jaarlijkse lintjesregen Koninklijke onderscheidingen uitgereikt aan 6 bijzondere Bloemendaalse inwoners:


Mevrouw Sylvia van de Bunt-Kokhuis (Officier in de Orde van Oranje Nassau)

Gedurende haar werkzame leven, sinds 1975, heeft ze zich ingespannen voor de wetenschap en de samenleving. Steeds stimuleerde zij anderen om prestaties te leveren in de wetenschap, in bestuurlijke zaken en maatschappelijk engagement. Als researcher/lecturer Talent Diversity aan de Vrije Universiteit Amsterdam stond ze als pionier aan de wieg van Europese uitwisselingsprogramma’s, zoals Erasmus en Comett. Verder zet ze zich als vrijwilliger in voor verschillende organisaties. In de gemeente Bloemendaal is ze vrijwilliger bij de Stichting Tijdsparen dat als doel heeft mensen aan elkaar te verbinden en van elkaar te laten leren.

De heer Dolf Gransberg (Ridder in de Orde van Oranje-Nassau)

Onder zijn leiding werd een belangrijk deel van het vermogen van de stichting Katholiek Zorgcentrum ‘Het Overbos’ ondergebracht bij een nieuwe stichting die we nu kennen als de Bavostichting. Deze heeft als doel activiteiten op het gebied van ouderenzorg financieel te ondersteunen. Hij was daarnaast voorzitter van de Aerdenhoutse Mixed Hockey Club Rood Wit. In die periode werd een compleet nieuw clubhuis gerealiseerd. Hiertoe voerde hij gesprekken met de gemeente Bloemendaal, de Hockeybond en andere stakeholders.

De heer Maarten Hoejenbos (Ridder in de Orde van Oranje Nassau)

Niet alleen was hij arts in dienst van de Koninklijke Marine, waarvoor hij diverse onderscheidingen ontving. Ook is hij sinds de jaren '80 een enthousiaste vrijwilliger voor verschillende verenigingen, stichtingen en organisaties. Naast zijn werk schreef hij in zijn vrije tijd een groot aantal publicaties op het gebied van militaire en sociale geneeskunde. Ook was hij bijna 20 jaar betrokken bij het Nederlands Militair Geneeskundig Tijdschrift, als redacteur en hoofdredacteur.

Prof. Dr. Ad IJzerman (Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw)

Als academicus heeft hij zich intensief toegelegd op een specifiek thema, namelijk GPCRs, een klasse van receptoren die uitermate belangrijk is in de wereld van geneesmiddelen. Hij is een betrokken topwetenschapper, werkzaam aan de Universiteit van Leiden. Hij heeft oog voor de impact op onze samenleving en weet tegelijkertijd de zuiverheid en exactheid van de wetenschap te behouden. Altijd wist hij de fascinatie voor zijn vakgebied te verenigen met dienstbaarheid voor jonge generaties onderzoekers en studenten. Daarbij blinkt hij uit in zowel wetenschappelijke als leidinggevende kwaliteiten.

De heer Laurens Schenk (Lid in de Orde van Oranje Nassau)

Hij zet zich al 21 jaar in voor de Stichting Sint Nicolaas Comité Bennebroek. Eerst als ‘de enthousiaste hulp van Sinterklaas’ en in de loop der jaren steeds meer als organisator op de achtergrond. Van 2005 tot 2017 was hij betrokken bij de Bennebroekse feestweek, uiteindelijk als voorzitter van de Stichting. De Bennebroekse Feestweek groeide mede door zijn inzet uit tot een feest voor iedereen. Sinds 2012 geeft Laurens Schenk het blad Hmore Magazine uit, dat is gericht op leven en (lokaal) ondernemen in de Haarlemmermeer.

De heer Arnold van Bakel (Lid in de Orde van Oranje Nassau)

Hij verricht vanaf 1983 allerlei vrijwilligerswerk voor de Parochie Sint Jozef in Bennebroek. In zijn tijd als penningsmeester en administratieve kracht van het Lourdes-comité ging hij ieder jaar mee naar Lourdes om mensen in een rolstoel en dementerenden te begeleiden. Arnold van Bakel fotografeert ook enthousiast bij allerlei activiteiten van de stichting Welzijn Bloemendaal, waar hij sinds 2002 bij betrokken is. Voor deze organisatie is hij gastheer bij evenementen, ontlast hij mantelzorgers door huisbezoeken en motiveert hij senioren om weer naar buiten te gaan. Hij kookt voor de ontmoetingsgroep, wandelt met leden van de groep en biedt een luisterend oor. En bij dat alles maakt hij foto’s, waarmee hij vervolgens herinneringsboeken maakt die veel betekenen voor de gasten, hun families en andere vrijwilligers.