BLOEMENDAAL - Vrijzinnig Democratisch Bloemendaal heeft raadslid Mark Doorn en twee duo-raadsleden uit de partij gezet. Zij zijn geen lid meer en mogen niet meer namens de partij optreden. Zij hebben schade toegebracht aan de partij volgens het bestuur.

De drie kunnen in beroep gaan en zijn gedurende de beroepsperiode geschorst. Het is de vraag wat Mark Doorn doet als gemeenteraadslid. Vanavond is een raadsvergadering waarin een verzoek van vijf partijen op de agenda staat om onderzoek te doen naar eventuele belangenverstrengeling van hetzelfde raadslid.

Hij heeft eerder in de raadszaal een plan verdedigd van een projectontwikkelaar terwijl hij zelf adviseur zou zijn van dit bedrijf. Inwoners van Bloemendaal hebben bij partijen aangegeven dat er sprake is van belangenverstrengeling. Eén raadslid, Herbert Faber van GroenLinks, heeft een melding van schending integriteit gedaan tegen Mark Doorn. Faber vindt dat Doorn zich had moeten terugtrekken bij het bespreken van de plannen voor woningbouw.

Kwalijk
Deze kwestie speelt een belangrijke rol bij het opzeggen van het lidmaatschap van de drie VDB-leden. Toen deze kwestie eerst openlijk werd aangekaart is besloten dit verder in het geheime seniorenconvent van de raad nader te bespreken. Doorn heeft informatie uit dit beraad gelekt naar zijn eigen partij. Dit mag volgens de regels niet. Het VDB-bestuur neemt hem dit zeer kwalijk.

Het bestuur van de partij heeft de gemeenteraad een brief gestuurd hoe om te gaan met de integriteitskwestie. De partij wilde de kwestie rond de opvang van statushouders op de Westelijke Randweg 1 - waar de projectontwikkelaar bij is betrokken - breder trekken dan alleen de rol van Mark Doorn.

Mes in rug
Die brief zag Doorn echter als een mes in zijn rug van zijn eigen partij. Martin van de Bunt is naast oprichter van VDB ook secretaris en penningmeester van de partij. Maar hij was ook duo-raadslid. Doorn en de twee andere duo-raadsleden zetten hem na die brief uit de fractie. Dat leidde tot het uit de partij zetten van de drie. "Van rancune van mijn kant is nu geen sprake. Mark Doorn heeft schade berokkend aan de partij VDB, maar ook persoonlijke schade aan mij", reageert Van de Bunt.

Het bestuur - met daarin dus Van de Bunt - heeft vanwege de 'immense imagoschade', ook door interne uitlatingen, besloten de drie fractieleden uit de partij te zetten. Van de Bunt zelf stapt als duo-raadslid over naar de partij Liberaal Bloemendaal. Hij noemt het jammer dat het zo moest lopen. "Ik geloof nog steeds dat Mark te goeder trouw is geweest in de kwestie rond de projectontwikkelaar."