BLOEMENDAAL - Net als in veel andere gemeenten krijgen handhavers (Boa’s) in de gemeente Bloemendaal binnenkort een bodycam. Dat is een kleine draagbare camera die aan het uniform vastzit. De camera werkt in veel gevallen preventief en de-escalerend. Hierdoor voelen Boa’s zich veiliger.


Bijvangst is een zichtbare afname van bedreigingen en minder verbale agressie en escalaties op straat. Daarnaast kunnen de beelden, onder strikte voorwaarden, worden gebruikt bij opsporing en vervolging van strafbare feiten.

Burgemeester Elbert Roest, verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid, onderstreept het belang van deze vorm van versterkte waarneming. ‘Boa’s krijgen steeds meer bevoegdheden en meldingen vanuit de politie waar ze op afgaan. Daarmee neemt de kans toe dat het soms uit de hand loopt. Dat doet ook iets met het gevoel van onveiligheid bij Boa’s. In vrijwel alle gemeenten waar de bodycams worden gebruikt zijn de ervaringen van Boa’s positief en voelen ze zich veiliger. Het is daarmee ook een blijk van goed werkgeverschap.’