BLOEMENDAAL - De bouw van de brandweerkazerne in Bennebroek is weer een stap dichterbij. De gemeenteraad geeft akkoord op extra projectbudget voor de realisatie van de bouw. Goed nieuws, want hiermee is de weg vrij voor een toekomstbestendige nieuwe kazerne van waaruit brandweerlieden hun werk veilig en met plezier kunnen doen.

Ontwikkelingen in de markt, zoals het duurder worden van materialen en onzekere omstandigheden als gevolg van de oorlog in Oekraïne leverden meerkosten op voor het project. De gemeenteraad onderkent de noodzaak om nu snel tot bouw over te kunnen gaan. De huidige kazerne is verouderd en de vrijwilligers verdienen een professionele werkomgeving. Tijdens de raadsvergadering van 7 juli stemde de raad daarom in met een verhoging van het projectbudget met € 866.165 tot een bedrag van € 3.366.165 voor de bouw van een brandweerpost. Dit is inclusief een voorziening buitendienst in Bennebroek die door de Veiligheidsregio Kennemerland wordt gerealiseerd.

Gemotiveerde brandweerlieden

Burgemeester Elbert Roest benadrukt de urgentie van de nieuwbouw: ‘Ik zie een ploeg gemotiveerde brandweerlieden die nu onder suboptimale omstandigheden moeten werken. Ze zetten zich dagelijks in voor onze gemeente.’

Planning

Begin 2022 is gestart met de aanbesteding van de bouw van de brandweerkazerne. Die aanbesteding kan met het definitief verhogen van het projectbudget afgerond worden. Na het contracteren van de bouwende partij wordt een gezamenlijke planning opgesteld. Naar verwachting starten de voorbereidende werkzaamheden, zoals het plaatsen van tijdelijke huisvesting en de sloop van het bestaande gebouw in het derde kwartaal van 2022. In het najaar start de bouw van de nieuwe kazerne.
Lees meer informatie over de brandweerkazerne Bennebroek.