BLOEMENDAAL - Het college wil inwoners meer betrekken bij het kiezen van de Bloemendaler van het Jaar. De Adviesraad Bloemendaal Samen neemt in 2020 daarom de selectie op zich.


Voorzitter Ellen Verschuur daarover: ”Wij hebben een vertegenwoordiger in elk van de vijf dorpen en zullen ons sterk maken voor een helder en transparant selectieproces. De verantwoording vindt wel achteraf plaats, want tot de uitreiking blijft de nominatie geheim. Het moet een verrassing blijven, toch?”

BloemendaalSamen is een initiatief van de gemeente Bloemendaal, om de verbinding tussen inwoners van Bloemendaal te stimuleren. Er is een onafhankelijke Adviesraad en elke dorpskern is vertegenwoordigd door één inwoner, die subsidieaanvragen beoordeelt voor activiteiten in de sfeer van zorg, welzijn en participatie. BloemendaalSamen heeft een eigen website met dezelfde naam, waarop vraag en aanbod bij elkaar komen.

Criteria
Bij de Bloemendaler van het Jaar gaat het om ‘een persoon of organisatie die zich gedurende enige tijd of naar aanleiding van een bijzondere gebeurtenis verdienstelijk heeft gedragen in enig opzicht jegens de gemeente Bloemendaal of haar inwoners.’ Deze persoon of organisatie kan ook een voorbeeldfunctie vervullen. Hij of zij hoeft niet uit Bloemendaal te komen.

Inwoners kunnen iemand voordragen
Wilt u iemand/een organisatie voordragen? Dan kan diegene een mail sturen voor 25 februari naar postbussecretariaat@bloemendaal.nl. In de onderwerpregel moet ‘Bloemendaler van het jaar’ staan. Bij de voordracht horen een argumentatie, naam, adres en functie van de genomineerde en twee namen van inwoners of organisaties die de voordracht doen.

Versierselen
Vorig jaar werd op deze plek Ronald Timmermans Bloemendaler van het Jaar. Hij ontving naast een oorkonde een paar zilveren manchetknopen waarin de plompebladeren uit het gemeentewapen zijn verwerkt. Voor dames is een zilveren hanger met plompeblad ontworpen.


Voor meer informatie
Kijk op de website Bloemendaal.nl of Bloemendaalsamen.nl voor de procedure en de planning of stuur een mail naar postbussecretariaat@bloemendaal.nl.