ZANDVOORT - Wakker worden van het gekrijs, vuilniszakken die opengetrokken worden, poep op uw wasgoed; vooral van mei tot en met augustus kunnen meeuwen veel overlast veroorzaken. Meeuwen zijn door de wet beschermd. Dit maakt het lastig voor de gemeente om de meeuwenoverlast tegen te gaan. Als bewoner kunt u wel zelf maatregelen nemen. Bijvoorbeeld door het goed afsluiten van uw afvalbakken, gele vuilniszakken niet vroegtijdig op straat te zetten en te voorkomen dat u een nest op uw dak krijgt.


Vogelnetten en subsidie gemeente

Meeuwen zoeken vanaf maart naar een geschikte plek om te gaan broeden. Vooral op platte daken, dakkapellen en half schuine daken. Maak mogelijke broedplaatsen niet bereikbaar voor meeuwen. Het meest effectief is om draden of vogelnetten op het dak te spannen, zodat de vogels er niet kunnen landen. Dit mag alleen als er nog geen nest aanwezig is. U kunt dit laten doen door een gecertificeerd plaagdierbestrijder. Het kost voor een gemiddeld plat dak zonder obstakels zo’n 300 tot 800 euro. Maar zo bent u wel definitief af van de overlast op uw dak. Bovendien draagt de gemeente Zandvoort ook dit jaar bij, door maximaal 350 euro te vergoeden.

Deze tegemoetkoming wordt alleen verstrekt als de meeuwenwering wordt gedaan door gecertificeerd bedrijf Anticimex (voorheen PCF Holland).

Hoe werkt het?
U maakt een afspraak met Anticimex via telefoonnummer 0320-252126. Het bedrijf kijkt of er op dit moment geen meeuwen op uw dak nestelen, adviseert u wat de beste meeuwenwering is en geeft aan wat de kosten zijn. Als u hiermee akkoord bent laat u de meeuwenwering aanbrengen. U betaalt het afgesproken bedrag minus 350 euro.