BLOEMENDAAL - Het aantal elektrische auto’s in Nederland neemt de laatste jaren flink toe. In februari 2021 waren er ongeveer 280.000 (semi)elektrische auto’s in Nederland, waarvan bijna 175.000 volledig elektrisch. Om al deze voertuigen te kunnen opladen zijn in 2030 landelijk 1,7 miljoen private en (semi)publieke laadpunten nodig. Voor Bloemendaal gaat het om ongeveer 500 laadpalen. De gemeente bereidt zich met een passende laadinfrastructuur voor op deze toekomstige vraag.


Op dit moment zijn er in de gemeente 31 publieke laadpalen. Op de gemeentelijke parkeerterreinen bij Bloemendaal aan Zee zijn 14 dubbele laadpalen. Om elektrisch vervoer in Bloemendaal te stimuleren, is in 2012 gestart met het project MRA-Elektrisch. Hierbij worden voorspellingen uitgevoerd in opdracht van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur. MRA-E heeft deze prognoses bewerkt om de behoefte voor de regio Noordwest inzichtelijk te maken. In Bloemendaal is er in 2030 behoefte aan zo’n 500 publieke laadpunten. Deze cijfers moeten worden gezien als richtlijnen. Het is belangrijk om de ontwikkelingen in elektrisch vervoer te blijven monitoren. Zo kan waar nodig prognoses worden bijgesteld. De ontwikkeling van het snelladen is nog onduidelijk.

Klimaatakkoord: in 2030 alle nieuw verkochte auto’s uitstootvrij

De overheid en de samenleving zijn verantwoordelijk voor het realiseren van de gestelde klimaatdoelen en het halen van de normen voor luchtkwaliteit. Elektrisch vervoer draagt hier aan bij. Daarom is het kabinetsbeleid erop gericht dat alle nieuw verkochte auto’s in 2030 uitstootvrij zijn. De verwachting is dat er in 2030 in Nederland bijna 2 miljoen elektrische voertuigen op de weg zijn.