BLOEMENDAAL - Vanaf 1 december 2020 vervult Jan Willem Kradolfer de rol van interim-gemeentesecretaris in Bloemendaal. Hij neemt tijdelijk de taken waar van Wilma Atsma, die na ruim 5 jaar afscheid van de gemeente nam voor een vervolgstap in haar carrière. De gemeente start binnenkort met de sollicitatieprocedure voor een nieuwe gemeentesecretaris.


Kradolfer (1960) is gepokt en gemazeld in de gemeentepolitiek. Zo was hij onder andere gemeentesecretaris in Enschede. Daarnaast liggen zijn roots in een minder voor de hand liggende richting, hij is namelijk Luitenant-kolonel (R) bij het Wapen der Artillerie. Vanwege die achtergrond maakt hij momenteel als defensievertegenwoordiger ook deel uit van het bestuur van de Veiligheidsregio Gooi- en Vechtstreek.

Kradolfer ziet uit naar zijn tijdelijke periode als gemeentesecretaris in Bloemendaal. ‘Uiteraard zal ik mijn uiterste best doen het college van B&W zo goed mogelijk te ondersteunen in de dagelijkse werkzaamheden. Ik ben de 1e adviseur van het college en scharnier tussen het gemeentebestuur en de ambtelijke organisatie. Samen met het MT geef ik leiding aan het ambtelijk apparaat en zal er zorg voor dragen dat het huidige goede functioneren wordt gecontinueerd. Dat brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Daarnaast kijk ik uit naar een relatief overzienbare periode, waarin ik met mijn ervaring advies wil uitbrengen voor de komende jaren. Ik ben per slot ook de wegbereider voor de nieuw aan te trekken gemeentesecretaris.’