BLOEMENDAAL - Na 25 jaar is een nieuw hondenlosloopbeleid in Bloemendaal vastgesteld. In de hele gemeente geldt een aanlijnplicht voor honden en opruimplicht voor hondenpoep. Daarnaast zijn er 12 gebieden waar vanaf 15 februari 2022 honden los mogen lopen, zoals het Wethouder van Gelukpark. Bij de aanwijzing van de gebieden is rekening gehouden met inspraak van belanghebbenden.


Er zijn duidelijke kaders voor de plekken opgesteld waar honden los mogen lopen, zoals de Vogelenzangseduinweg en het Bloemendaalse bos (uitgezonderd het gedeelte rondom het Hertenkamp). Loslopen mag niet:

  • de verkeersveiligheid in gevaar brengen
  • leiden tot beschadiging aan eigendommen van anderen
  • leiden tot hinder voor voetgangers
  • leiden tot verontreiniging en schade in de natuur en dierenleed

Bekijk het overzicht en de kaart van losloopgebieden .

Inspraak hondenlosloopbeleid

Tussen 15 januari en 12 februari 2020 lag de conceptnota ‘Hondenlosloopbeleid 2019’ ter inzage. Belanghebbenden konden reageren op de nota en de gevolgen voor het aanwijzen en verdwijnen van losloopgebieden. Hier kwamen ruim 180 reacties op, waaronder een petitie die door ruim 2000 hondenliefhebbers is ondertekend. De meeste reacties kwamen op de verandering voor het Wethouder van Gelukpark waar honden nu los mogen lopen en voor Park Brederode waar een aanlijnplicht blijft gelden.

Beeldvormende avond

De gemeenteraad wilde dat het college van B&W wachtte met een definitief besluit tot na een beeldvormende avond en behandeling van de nota in de commissie Grondgebied. Vanwege de coronamaatregelen duurde het lang voordat de beeldvormende avond voor het Wethouder van Gelukpark en Park Brederode gehouden kon worden. Naar aanleiding van deze avond en behandeling in de commissie Grondgebied heeft de gemeenteraad op 11 november 2021 een motie aangenomen over deze gebieden. De motie en de inspraakreacties zijn meegenomen door het college bij het wel of niet aanwijzen van bepaalde losloopgebieden.