BLOEMENDAAL - De procedure voor de benoeming van een nieuwe burgemeester van Bloemendaal wordt stopgezet.


Na overleg met de vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad van Bloemendaal bleek dat de selectie van geschikte kandidaten te beperkt is om door te gaan met de procedure. De vertrouwenscommissie wil hier meer benoembare kandidaten bij betrekken om een voordracht te kunnen maken die leidt tot een optimale burgemeesterskeuze.

Commissaris van de Koning Arthur van Dijk informeert minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het stopzetten van de procedure.

De raad van Bloemendaal stelt op een later moment opnieuw de profielschets vast. Hiermee wordt een nieuwe procedure gestart om tot een kroonbenoemde burgemeester te komen. Commissaris van de Koning Van Dijk benoemt voor de periode na het vertrek van burgemeester Elbert Roest een waarnemer die aanblijft totdat de vacature voor een nieuwe kroonbenoemde burgemeester is vervuld.