BLOEMENDAAL - Dit jaar zijn twee inwoners van de gemeente Bloemendaal koninklijk onderscheiden. Marius Touwen (69) en Jos Frencken (73) kregen op 24 april een feestelijk telefoontje van burgemeester Elbert Roest. Ook ontvingen zij namens de burgemeester een brief met een bos bloemen.


De lintjesregen, traditioneel op de laatste werkdag voor Koningsdag, verloopt dit jaar op een andere manier dan gebruikelijk. Door de coronamaatregelen is het niet mogelijk de onderscheidingen op vrijdag 24 april fysiek uit te reiken tijdens een feestelijke bijeenkomst. Daarom informeert de burgemeester de mensen telefonisch. 24 april worden alle gedecoreerden in Nederland bekend gemaakt in een speciale uitgave van de Staatscourant. Er wordt nog gezocht naar één landelijk moment waarop alsnog de daadwerkelijke uitreiking kan plaatsvinden in het bijzijn van familie, vrienden en collega’s van de gedecoreerden. Wanneer dit zal zijn, is mede afhankelijk van het verloop van het Coronavirus.

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
Marius Touwen uit Aerdenhout is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij is als mens en als ondernemer zijn tijd altijd ver vooruit geweest. Verantwoord ondernemen voor de maatschappij komt bij hem van binnen uit en vanuit zijn enorme behoefte om bij te dragen aan het welzijn in Nederland. Hij heeft een zorgbedrijf Zorg van de Zaak opgebouwd met ruim 4000 medewerkers dat zich er op richt mensen langer te laten meedoen in de maatschappij. Missie van Zorg van de Zaak: Onze visie is dat mensen gelukkiger zijn als ze participeren in werk en maatschappij. Daarom streven we ernaar mensen te laten deelnemen en helpen wij op alle momenten dat dit niet zo is. Hiermee willen wij een wezenlijke bijdrage leveren aan een gezonder, vitaler en gelukkiger Nederland.

Marius Touwen was als klein kind vaak ziek en zijn ziekenhuis ervaringen zijn van grote invloed geweest op zijn carrière als ondernemer in de zorg. Daarnaast speelt kunst een belangrijke rol in zijn leven. Zijn werkzame leven is hij begonnen als teken- en kunstleraar op een aantal middelbare scholen. Ook was hij kunstcriticus en organiseerde kunsttentoonstellingen. Via deze activiteiten, zoals het ontwerp en de op- en afbouw van tentoonstellingen, kwam hij in aanmerking met laag opgeleiden en werklozen. Hij realiseerde zich dat hij een maatschappelijke bijdrage kon leveren door werkloze jongeren te laten re-integreren. Op zijn 40ste begon hij de Calder Groep met als doel de succesvolle re-integratie van langdurig werklozen. Een van zijn belangrijkste verdiensten is geweest om te investeren in het Rode Kruis ziekenhuis, hij heeft deze hiermee gered van een faillissement.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Jos Frencken uit Bennebroek is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zelfs nu hij met pensioen is, blijkt uit zijn vele vrijwillige activiteiten dat er een rode draad zit in het onderwijzen van de kinderen. Ondanks dat hij gepensioneerd is verricht hij nog vele taken en activiteiten, waarbij thuiszitten en van rust genieten er niet bij hoort. Sinds 2009 is Jos Frencken betrokken bij de Stichting Oorlogs Historie Bloemendaal. Hij zit in de werkgroep Bennebroek, die is opgericht na de gemeentelijke fusie tussen Bloemendaal en Bennebroek. Hij was als leerkracht van de Franciscusschool in Bennebroek al betrokken bij het schoolproject “Adopteer een Monument” en is dit vrijwillig blijven doen na zijn pensionering. “Adopteer een Monument” is een project met betrekking tot de WOII en is bedoeld voor de basisschoolleerlingen van de groepen 7 en 8. Sinds zijn pensionering is hij verbonden gebleven aan De Franciscusschool. Hij regisseert het project, is de spil tussen de drie Bennebroekse scholen, de gemeente en andere betrokkenen. Verder werkt Jos Frencken sinds 2009 als vrijwilliger bij Welzijn Bloemendaal. Hij houdt zich voornamelijk bezig met ondersteuning in de ICT ten behoeve van de films en lezingen in Bennebroek.