BLOEMENDAAL - Voor inwoners van de gemeente Bloemendaal met een laag inkomen kunnen kosten die gemaakt moeten worden voor hun schoolgaande kinderen een probleem zijn. Ook dit jaar weer kunnen zij die kosten terugvragen bij de gemeente via de schoolkostenregeling. De schoolkostenregeling vergoedt bijvoorbeeld de ouderbijdrage of kosten voor een schoolreisje. Maar ook praktische zaken, zoals een etui, schoolschriften, een broodtrommel of rugtas. De vergoeding bedraagt € 150 voor een kind op het basisonderwijs en € 300 voor een kind op het voortgezet of beroepsonderwijs (tot en met 17 jaar).

Wat is een laag inkomen?
Een laag inkomen is maximaal € 1.332 netto per maand voor een alleenstaande ouder en een inkomen van € 1.903 netto per maand voor gehuwden of samenwonenden. Daarnaast kijkt de gemeente of er eigen vermogen is.

Aanvragen vergoeding schoolkosten
Ouders die aan de criteria en voorwaarden voldoen, kunnen de schoolkostenvergoeding aanvragen via de website van de Intergemeentelijke afdeling Sociale Zaken (IASZ). Andere vergoedingen Naast de schoolkostenvergoeding heeft de gemeente ook andere regelingen voor ouders met lage inkomens. Bijvoorbeeld een vergoeding voor huiswerkbegeleiding, een computer of voor sportkosten.