ZANDVOORT - Het warme weer van afgelopen vrijdag trok veel bezoekers naar de stranden in Nederland. Hierdoor ontstonden ook lange files richting Zandvoort en Bloemendaal. Op het moment dat de parkeerplaatsen in de loop van de ochtend vol raakten is een landelijke oproep gedaan om niet meer met de auto naar Zandvoort te komen. Helaas heeft dit niet voorkomen dat de aanloop zeer groot bleef. Gemeente en politie hebben besloten de toegangswegen rond 14.00 uur te sluiten.


Directe aanleiding voor de afsluiting van de toegangswegen was dat automobilisten oververhit raakten in de file. Hiernaast konden hulpdiensten Zandvoort niet bereiken door de stilstaande auto’s. Gezien de noodzaak de file direct te stoppen waren de 2 toegangswegen in eerste instantie voor iedereen, dus ook bestemmingsverkeer, afgesloten. Op de Zeeweg is de politie direct opgetreden om de weg vrij te maken voor een ambulance om mensen te helpen die onwel waren door oververhitting. Nadat de oververhitte mensen uit de file waren gehaald bleven de toegangswegen tot de namiddag gesloten om herhaling te voorkomen. Bestemmingsverkeer mocht er wel weer gewoon door. Helaas hebben we niet kunnen voorkomen dat mensen met de bestemming Zandvoort hierdoor tegen forse vertragingen zijn aangelopen.

Op zomerse dagen zoals afgelopen week, maar ook zoals ze voor komende week zijn voorspeld, monitort de gemeente samen met de politie, de NS, ondernemers en andere betrokken partijen continu de situatie in het dorp. Er wordt gewerkt met diverse scenario’s en daar waar nodig worden extra maatregelen genomen. Beslissingen die gedurende deze dagen worden genomen, zijn altijd weloverwogen maar helaas niet altijd voor iedereen wenselijk. Uitgangspunt hierbij is dat bestemmingsverkeer van inwoners, leveranciers en mensen die een accommodatie hebben geboekt, gewaarborgd blijft.