BLOEMENDAAL - In de gemeente Bloemendaal ontvingen 7 inwoners een koninklijke onderscheiding bij de lintjesregen, traditioneel op de laatste werkdag voor Koningsdag. De uitreiking vond plaats in de Trouwzaal van het gemeentehuis. De hieronder genoemde gedecoreerden ontvingen een lintje in verschillende tijdsblokken in klein comité. Iedere gedecoreerde kreeg het lintje opgespeld door de eigen partner.


De heer Hendrik Blanksma (1944), Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Hij zet zich al vanaf de jaren ‘80 geheel belangeloos in voor allerlei organisaties en instellingen en besteedt hier wekelijks vele uren aan. Hij heeft de kennis en ervaring die hij heeft opgedaan in zijn werk, onder andere bij het ministerie van Economische Zaken, ingezet bij de bestuurlijke functies die hij (heeft) bekleed. Als een strateeg met visie en een vernieuwer met een actief maatschappelijk leven, heeft hij een groot aantal stichtingen, zoals Stichting Middelhout, een instelling voor seniorenhuisvesting, financieel gezond weten te maken.

De heer Hildebrand de Boer (1955), Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Door de jaren heen heeft hij met tomeloze inzet een groot aantal vrijwillige functies bekleed, van bestuurs- of commissielid, tot vicepresident en voorzitter, voor uiteenlopende organisaties. Denk aan de Nederlandse Watertoren Stichting en het Monumentenfonds Noord-Holland, maar ook aan de Stichting Industriecultuur Noordzeekanaalgebied en de Stichting HollandRoute. Ook is hij sinds 1990 politiek actief voor de VVD, als partijcommissielid, Tweede Kamerlid en lid van de Partijraad.

Mevrouw Katy Termijtelen-Cool (1942), Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Zij stond aan de wieg van Vluchtelingenwerk Bloemendaal en heeft meegeholpen om de organisatie op te bouwen en te professionaliseren. Voor het project ‘Bekend maakt bemind’ gaat ze met statushouders langs scholen en andere instellingen om het vaak aangrijpende verhaal van vluchtelingen te delen en daarmee meer draagvlak te creëren in ons land. Ook heeft ze zich als vrijwilliger aangesloten bij de Algemene Nederlandse Vrouwenvereniging Tesselschade-Arbeid Adelt, die als doel heeft vrouwen onafhankelijk in eigen onderhoud te kunnen laten voorzien.

De heer Aad van der Meer (1941) en mevrouw Elly van der Meer (1944), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Dit bijzondere echtpaar draagt al ruim vijftig jaar de Sint Jozefparochie in Bennebroek een warm hart toe. Aad van der Meer was, naast vele andere taken die hij in de kerk vervulde, voorzitter en secretaris van de commissie van Eredienst. Waarbij hij onder andere periodiek overlegt met de contactpersonen van de koren, afspraken maakt met organisten, lectoren en kosters.
Voor Elly van der Meer begon het allemaal in 1976, toen ze de leiding op zich nam van het kinderkoor om vervolgens veertig jaar lang betrokken te blijven als dirigente. Elk jaar weer wist ze kinderen te enthousiasmeren voor het koor. Ze droeg nieuwe teksten en melodieën aan om deze samen met het koor op te voeren en is ook zelf een zangtalent.

De heer Jan Stoel (1946), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Al 28 jaar is hij bevlogen lid van tuinencomplex de Bennebroekse Amateur Tuinders Vereniging (BATV). Inmiddels is Jan Stoel ruim zeventien jaar actief als voorzitter. Al vanaf het moment dat hij de voorzittershamer in handen kreeg, heeft hij zich op allerlei manieren ingespannen om verbeteringen en vernieuwingen door te voeren, waardoor het complex vandaag is wat het is: een goed onderhouden moestuinencomplex dat bovendien middenin de samenleving staat.

De heer Wim Wubbe (1940), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Zeer gewaardeerd vanwege al zijn vrijwilligerswerk voor diverse verenigingen en de kerk. Al jaren is hij een vertrouwd gezicht in de Sint Jozefparochie in Bennebroek. Al ver voordat hij in 2002 hoofdkoster van de kostersgroep werd, was hij een vaste, stille kracht achter het reilen en zeilen in de kerk, als assistent en vervanger van de koster. Het vrijwilligerswerk begon al in de jaren ‘60, bij sportvereniging BSM (Blijft Steeds Moedig), waar hij hielp met het ophalen van oud papier om zo extra inkomsten te genereren voor de clubkas. Hij floot niet alleen wedstrijden voor de eigen club, maar ook voor de KNVB, tot op 80-jarige leeftijd.