BLOEMENDAAL - Op 15 december 2021 was de commissaris van de Koning Arthur van Dijk op ambtsbezoek bij de Gemeente Bloemendaal. Vanwege de coronamaatregelen was de delegatie klein en kon het openbare deel met de gemeenteraad voor inwoners via een livestream gevolgd worden.


De commissaris van de Koning sprak met diverse partijen over belangrijke thema’s die spelen in de gemeente Bloemendaal. De lokale impact op Natuur Netwerk Nederland is één van de onderwerpen waar uitgebreid met het college van B&W over gesproken is.

Met leden van de Reddingsbrigade, Koninklijke Horeca NL, politie, handhaving en enkele ondernemers ging het over het thema: ‘De in gang gezette ontwikkeling om een veilig strand te creëren met Bloemendaalse allure’. Tijdens het gesprek met de gemeenteraad stonden onderwerpen als regionale samenwerking en bestuurscultuur en omgangsvormen centraal.