NOORD-HOLLAND - PWN doet mee aan de landelijke Natuurwerkdag op zaterdag 2 november. Er wordt gewerkt op drie verschillende plekken in het duin. PWN boswachters laten zien hoe balans in de natuur tot stand komt en dat de hulp van vrijwilligers hierbij onmisbaar is. Mede dankzij deze hulp blijft het landschap veerkrachtig en rijk aan diverse plant- en diersoorten. Aanmelden voor een van de Natuurwerkdagen kan via www.natuurwerkdag.nl. In totaal doen er ongeveer 50 locaties in Noord-Holland mee.


Zonnige plekjes in Castricumse duin
Ook insecten houden van een zonnetje. Waar het zonlicht de bosbodem raakt bruist het van het leven. Door tijdens de Natuurwerkdag opschietende struiken langs de bosranden te verwijderen blijft er ruimte voor bloeiende kruiden. Het zijn juist deze zonnige randen waar vlinders, maar ook vogels en kleinere zoogdieren van profiteren. Ze fungeren als verbindingszone en vormen een bron van voedsel.

Ruimte voor duinheide in Bergen
Ter hoogte van Bergen verandert het duinlandschap. Hier gaat de kalkrijke bodem over in kalkarme grond. De bodem is hier zuurder en dat zorgt ervoor dat duinheide zich kan ontwikkelen. Deze waardevolle natuur wordt snel overwoekert door boomopslag. Tijdens de Natuurwerkdag worden struiken en boomvormers verwijdert uit de velden met duinheide in Bergen.

Verwijderen Amerikaanse vogelkers in Overveen
Amerikaanse vogelkers is een invasieve exotische soort die gaat woekeren en – vaak letterlijk – de rest van de duinbewoners overschaduwd. PWN, maar ook Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer, halen deze soort in het hele duin weg met verschillende methodes. Hoewel het om een grote inspanning vraagt geeft PWN de voorkeur aan het handmatig verwijderen, om zo de impact op de overige natuur zo klein mogelijk te houden. Vele handen maken licht werk.