BLOEMENDAAL - De provincie Noord-Holland kapt enkele bomen langs de Zeeweg (N200), Westelijke Randweg (N208) en Vogelenzangseweg (N206) in Bloemendaal.

De bomen zijn in zo’n slechte conditie dat het nodig is deze zo snel mogelijk te kappen vanwege de verkeersveiligheid. Het gaat totaal om 14 bomen. De meeste bomen worden op maandag 13 maart en dinsdag 14 maart weggehaald. De werkzaamheden brengen minimale verkeershinder met zich mee.

Verkeersregelaars

Verkeersregelaars zijn aanwezig om het verkeer langs de werkzaamheden te begeleiden. In enkele gevallen kan het zijn dat een korte verkeersstop nodig is om het werk veilig uit te voeren.

Nieuwe bomen

Voor elke gekapte boom plant de provincie een nieuwe boom terug. De nieuwe bomen worden naar verwachting later in het jaar 2023 geplant.

Boomcontrole

Uit de jaarlijkse boomcontrole blijkt dat in totaal 77 bomen een gevaar vormen voor de verkeersveiligheid. Met name de bomen (veelal populieren) langs de provinciale weg N200 groeien scheef, hebben flinke schade opgelopen door eerder stormen of zijn aangetast door zwammen. Hierdoor kunnen takken op de weg vallen en dat is gevaarlijk voor automobilisten, voetgangers en (brom)fietsers. De provincie Noord-Holland hecht veel waarde aan de natuur, maar zet de veiligheid van de weggebruikers voorop. Om te voorkomen dat er door afbrekende takken onveilige situaties ontstaan voor het wegverkeer is een kapvergunning aangevraagd en inmiddels verleend. Deze overige bomen worden later dit jaar (na het broedseizoen) weggehaald. Meer informatie hierover volgt tegen die tijd.