OVERVEEN - Zelf zien ze alleen maar verbeteringen wanneer de maximumsnelheid op de Zeeweg van Overveen naar Bloemendaal aan Zee niet 80 kilometer per uur meer is, maar 60 wordt. De Vrienden van Middenduin en stichting Ons Bloemendaal stellen deze maatregel vandaag voor aan Provinciale Staten van Noord-Holland. Die kunnen dit jaar nog voor de aanpassing zorgen.


De verlaging van de maximumsnelheid op de weg naar het zou voor een vermindering van de uitstoot van stikstof zorgen. De verkeersveiligheid zou erdoor verbeteren, er zou minder geluid zijn en de 'landschappelijke beleving' zou verbeteren, menen de twee groepen. De weggebruiker krijgt volgens de indieners als gevolg van de vele verkeersborden de indruk op een snelweg op te rijden. "Vele weggebruikers hebben een hierbij passend rijgedrag. Er wordt (te) hard gereden en er is veel verkeerslawaai. Helaas vinden ook regelmatig verkeersongelukken plaats", zeggen ze.

Bovendien sluit de verlaging naadloos aan op de aanbevelingen van de landelijke stikstof-commissie van Johan Remkes. De maximumsnelheid op wegen naast Natura 2000-gebieden moet volgens deze commissie naar beneden.Als 60 kilometer per uur de maximumsnelheid wordt, duurt de rit van Overveen naar Bloemendaal aan Zee 30 seconden langer, hebben de twee clubs berekend.

Trajectcontrole
De initiatiefnemers vragen ook om een trajectcontrole om continu te controleren of het verkeer zich aan de snelheid houdt.