BLOEMENDAAL - De fietsenstalling bij station Bloemendaal wordt aangepast en er komen ruim 200 plekken bij om de fiets te parkeren. Dat is nodig, omdat er op dit moment te weinig plek is. ProRail en de gemeente Bloemendaal zorgen samen voor deze uitbreiding, die al in maart 2022 wordt afgerond.

Werkzaamheden aan de stalling
De werkzaamheden worden uitgevoerd van 24 januari tot en met 11 maart 2022. Er komen in totaal 208 plekken bij. De oude overkapte fietsenstallingen worden vervangen door overkapte etagerekken en er komt een deel voor buitenmodelfietsen, zoals bakfietsen. Tijdens de werkzaamheden blijven de toegangswegen tot de perrons en de bestaande fietsenstalling bereikbaar.

Twee fases
Het werk wordt uitgevoerd in twee fases. Hierdoor kan altijd een gedeelte van de stalling gebruikt worden. Het werk duurt in totaal 7 weken en wordt tijdens kantooruren op doordeweekse dagen uitgevoerd.

Fietsen verplaatsen
De werkzaamheden worden van tevoren met borden aangekondigd. Op de fietsen die dan nog in de oude stalling staan wordt een label geplakt dat de fietsen verplaatst moet worden. Na 5 werkdagen worden de achtergebleven fietsen overgebracht naar de tijdelijke stalling. ProRail verwijdert geen fietsen, maar verplaatst ze.

Actieplan Fietsparkeren
Om de reis van deur tot deur gemakkelijker en comfortabeler te maken, verbetert ProRail samen met regionale overheden fietsenstallingen bij stations. Dit kan door uitbreiding, betere benutting en vernieuwing. Het huidige programma Actieplan Fietsparkeren geeft uitvoering aan het beleid om meer fietsparkeerplekken bij stations te realiseren.