BLOEMENDAAL - De gemeente Bloemendaal vindt het belangrijk om verbinding tussen inwoners in haar gemeente te stimuleren. Met de zomer in aantocht wordt het weer eens tijd voor een gezellig buurtfeestje! Een mooi moment om familie en vrienden weer eens te zien, maar ook om bij te praten met bekenden uit de buurt en misschien wel nieuwe bewoners te ontmoeten.

Bewoners met een leuk idee voor hun buurt of straat kunnen een kleine subsidie bij de gemeente aanvragen om hun initiatief te bekostigen. Bijvoorbeeld voor een BBQ voor de hele straat, een gezellige borrel met de buurt, een spelletjesmiddag voor de kinderen of een dagje met elkaar naar een museum in de regio. De gemeente Bloemendaal en BloemendaalSamen ondersteunen dit soort initiatieven waarin Bloemendalers elkaar kunnen ontmoeten graag.

Ellen Verschuur, voorzitter Adviesraad BloemendaalSamen, ondersteunt de campagne van harte: "Een buurt- of straatfeestje is een mooie kans om nieuwe mensen te ontmoeten of oude banden aan te halen en hiermee je sociale netwerk te vergroten. Ook de sociale samenhang in de wijk wordt hiermee verder versterkt. Daar leveren wij graag een positieve bijdrage aan."

Het bewonersinitiatief moet aan een aantal voorwaarden vanuit de gemeente voldoen om de subsidieaanvraag gehonoreerd te krijgen. De Adviesraad BloemendaalSamen beoordeelt of de aanvraag wordt toegekend en geeft hier binnen 2 weken bericht over. De gemeente Bloemendaal en BloemendaalSamen wensen iedereen een mooie en gezellige zomer toe!

Lees meer over de subsidie voor buurt- en straatfeestjes in Bloemendaal op de website van BloemendaalSamen.