BLOEMENDAAL - De fietsenstalling bij station Bloemendaal is aangepast en uitgebreid. De rekken zijn vernieuwd en er zijn meer plekken bijgekomen. Het project is gefinancierd door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de gemeente Bloemendaal.


Meer gebruiksgemak

De werkzaamheden zijn afgelopen week afgerond en er zijn 208 plekken bij gekomen. De oude overkapte fietsenstallingen zijn vervangen door overkapte etagerekken. Daarnaast is er een nieuw deel voor buitenmodelfietsen geplaatst. Sjaak van den Hoek, bouwmanager bij ProRail, vertelt: "De werkzaamheden zijn goed verlopen en ruim binnen de gestelde tijd afgerond. Deze vernieuwde stalling draagt bij aan meer comfort en gebruiksgemak voor de reiziger."

Actieplan Fietsparkeren

Om de reis van deur tot deur gemakkelijker en comfortabeler te maken, verbetert ProRail samen met regionale overheden en NS de fietsenstallingen bij stations. Dit kan door uitbreiding, betere benutting en vernieuwing. Het huidige programma Actieplan Fietsparkeren geeft uitvoering aan het beleid om meer fietsparkeerplekken bij stations te realiseren.